Güvenlik Danışmanlığı

Güvenlik risk danışmanlığı hizmetiniz, başarısı dünyada ve ülkemizde sayısız örnekle kanıtlanmış metodolojik bir yaklaşıma dayanır. Bütçenin doğru belirlenerek en verimli şekilde kullanılmasını hedef alan beş ayaklı bu metod özet olarak;

1) Modus operandi (ülke tecrübesi) bazında, gerçekçi kriterlerle belirlenerek;
2) Beş ölçüt üzerinden öncelik sıralamasına tabi tutulmuş risklere karşı koyabilecek;
3) Maliyet / fayda dengesini gözeten sistemler oluşturabilmek üzere;
4) Her biri, personel, ekipman, prosedür ve denetim unsurlarını içeren;
5) Birbirlerine entegre birden fazla güvenlik çemberleri oluşturma esasına dayanmaktadır.

Güvenlik Açıkları Tespiti
Fizibilite Raporu
Çalışan Personele İhtiyaç Duyulan Eğitimler
5188 Sayılı Kanunu Uyumluluğu Sağlama
Koruma Güvenlik Planı ve Prosedür Hazırlanması
Denetim ve Test Uygulamaları
İşyeri
Otomotiv Sektörü

İşyeri
Residence
Site
AVM
Plaza
Gıda Sektörü
Bilişim Sektörü