• KORUMA HİZMETLERİ

    Özel olarak eğitilmiş güvenlik görevlilerimiz, güvenliği tehdit altına giren bireyleri koruyor.

    Kişilerin tehdit altında olması durumunda veya sürekli güvenlik tehdidi riskinin mevcut olduğu durumlarda özel olaylara, eğitilmiş güvenlik görevlilerimiz vasıtasıyla kişisel koruma hizmeti sunuyoruz. Güvenlik görevlilerimiz, kişinin hayatını mümkün olduğunca az ölçüde etkileyen, günlük hayatını normal seyrinde sürdürmesini sağlayan, düşük pro lli ancak yüksek seviyeli koruma önlemleri alarak hizmet veriyor. Koruma hizmetleri, daima yasal çerçeveler ölçüsünde ve diğer güvenlik güçleri ile yakın işbirliği halinde gerçekleştiriliyor.

    Sizin, ailenizin, konuklarınızın Yurt dışı ve Yurtiçinde süreli veya süresiz koruma hizmetleri.

    Şahsi korumalarımız Polonya Proznan’da Uluslararası standartlar dâhilinde güvenlik eğitimi almış, seçkin eğitmenlerimiz tarafından eğitime tabi tutulmaktadır.