Plaza ve Site Yönetimi

Günümüzde hızla çoğalmakta olan Site, Plaza, Residence ve Uydu Kentler, içlerinde yaşayan kalabalık ve topluluğa, modern ve çağdaş yaşam alanları sunarak, Yüksek Yaşam Kalite ve Standardı sağlamaktadır.

Tesislerin, projelerinde sunduğu bu “Modern ve Çağdaş Yaşam Tarzı” yaşaya geldiğimiz konut- daire alışkanlıklarımızda köklü değişiklikler yaratan bir Hizmetler bütünüdür. Söz konusu hizmetler doğru Yönetim Faaliyetleri ile yerine getirilmez ise, o yaşam alanı ne kadar modern ve çağdaş projelendirilmiş olursa olsun Kaliteli ve Yaşam Standard’dan söz edilemez.

Böylesine kalabalık bir nüfusun, ihtiyaç ve beklentileri, geleneksel, her sene seçilen ve değişen “Apartman Yöneticiliği” sistemi ile karşılanamaz ve yönetilemez...

Tesis projesinde belirlenmiş amaç ve hizmetleri gerçekleştirmek için eldeki kaynakların (insan, bilgi, para, makine, vb.) rasyonel bir şekilde bir araya getirilerek planlama, organize, koordine, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin tümden yürütülmesidir.

Yönetim, Yönetim Faaliyetlerinde bulunurken “Kalite Yönetimi”, “Müşteri Memnuniyeti” ve “Sürekli İyileştirme” konularına odaklanır.

Plaza, AVM, Site
Mali Yönetim
Emlak Yönetimi
Hukuk Yönetimi
Satın Alma Yönetimi
Güvenlik
Elektrik ve Elektronik Bakım
Temizlik
Resepsiyon Hizmeti