Simülasyon Eğitimi

Simülasyon eğitimleri 3 ayda bir yapılmaktadır. Bu eğitimde mevcut idari ve tüm personelin katılmasını tavsiye etmekteyiz. Nedeni ise hizmet verilen kurumda ekip çalışmasından kaynaklanmaktadır. Personel simülasyon eğitimi olacağını bilir fakat senaryoları bilmez, senaryoları tarafınızla beraber kararlaştırırız. Senaryoları kurumunuzda olması muhtemel olaylardan seçeriz.

Personel Yangın Simülasyonu
Risk Raporu
Acil Durum Planı
Sahada Uygulama Eğitimi
Güvenlik Acil Durum Simülasyonu
Genel Medikal Simülasyon