• SİMÜLASYON EĞİTİMİ

  Simülasyon eğitimleri 3 ayda bir yapılmaktadır. Bu eğitimde mevcut idari ve tüm personelin katılmasını tavsiye etmekteyiz. Nedeni ise hizmet verilen kurumda ekip çalışmasından kaynaklanmaktadır. Personel simülasyon eğitimi olacağını bilir fakat senaryoları bilmez, senaryoları tarafınızla beraber kararlaştırırız. Senaryoları kurumunuzda olması muhtemel olaylardan seçeriz.

  Personel Yangın Simülasyonu
  Risk Raporu
  Acil Durum Planı
  Sahada Uygulama Eğitimi
  Güvenlik Acil Durum Simülasyonu
  Genel Medikal Simülasyon