• VİZYONUMUZ

    MAGUS Özel Güvenlik’in vizyonu bilgi çağının gerektirdiği duyarlılık ve modern yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda, bir yandan artan güvensizlik duygusu, öte yandan gittikçe tüm dünyayı saran demokratikleşme ve insan hakları konusundaki gelişmelerin doğal sonucu olarak suçlular ve mağdurlar arasında suçtan zarar görenlerin yanında olmak ve profesyonel kadrosu ile en ileri teknolojileri kullanarak hizmet sunmaktır.

    Kişilerin kuruluşların özel mülkiyete konu olan yerlerde korunma talepleri artık devletçe değil, özel sektörün bizzat kendisi tarafından karşılanmak durumunda olduğundan; Bu işleri yapacak özel güvenlik görevlilerinin seçimi, eğitimi ve görevlendirmeleri, 5188 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin amacı olduğundan; başlıca amacımız bu görevlileri kurumumuzda eğitmek ve kuruluşların hizmetine sunmak, güvenlik sektöründe danışmanlık hizmeti sunarak hizmetin gerektirdiği nitelikte müşteri taleplerine çözümler üretmektir.